cz en
logo

Litva

Litevská AIDIJA: mladý komorní sbor z Vilniusu

6.11. 2012 Kostel U Salvátora

Pod patronací velvyslance Litvy pana Aurimase Taurantase.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Litevské republiky v Praze.

Romualdas Gražinis – sbormistr a umělecký vedoucí
Bronius Kutavičius, Onduté Narbutaité, N.Sinkevičiuté, Kristina Vasiliauskaité, Antanas
Kucinskas, Vaclovas Augustinas, Pierre Calmelet, Zdeněk Fibich
K 80. narozeninám předního žijícího litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse.