cz en

Ke kořenům středoevropské hudby:
Maďarská klavírní tradice a síla lidové inspirace

Partneři koncertů:

Koncert ve spolupráci s velvyslanectvím Maďarska
u příležitosti zakončení maďarského předsednictví Visegrádské čtyřky.Pod patronací H.E. pana Tibora Petö, velvyslance Maďarska.

16.6. pondělí 2014 ve 20.00 hod. Tereziánský sál Břevnovského kláštera Praha 6

představí se mladá maďarská klavíristka Mónika Ruth Vida (18let)
a české
Trio Bardolino:
Pavel Fischer – housle
Margit Koláčková - violoncello
Camillo Caller – bicí


PROGRAM
Klavírní recital:

Béla Bartók (1881-1945)
Dětem (výběr)
Ferenc Liszt (1811-1886)
Liebestraum No.3 (Love Dreams)
Mazeppa – Transcendental Étude No. 4
Béla Bartók
Piano Suite Op. 14 Allegretto, Scherzo, Allegro, Sostenuto
Ferenc Liszt
VI. Hungarian Rhapsody

Trio:

Aranžmá Bardolina jsou z těchto zdrojů:

ČR: Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních
Slovensko: Leoš Janáček: Lidové balady
Polsko: Klezmer-Doina,Tanz,tanz
Maďarsko : Lidové tance (podle B.Bartóka)

Se čtením not si Mónika Ruth Vida poradila už ve třech letech a na klavír hrála v šesti. Byla přijata do školy pro hudebně výjimečně nadané děti při Lisztově Hudební Akademii, kde se jí ujal Gábor Eckhardt. Účastnila se mistrovských kurzů Lívie Rév v Paříži a pravidelně navštěvuje kurzy Zsolta Gárdonyi. Její talent se projevuje nejen virtuozitou, ale i schopností hudebního vcítění.

V gymnazijním věku je ověnčena vítěznými vavříny z řady soutěží, z mezinárodních např. Chopinovy v r. 2012, kde byla druhá, třebaže nejmladší; loni ze severoitalského Trevisa, kde byla absolutně nejlepší. V loňském roce si také zahrála se Szolnok Symphony Orchestra v zahajovacím koncertu sezóny a v koncertním cyklu propagujícím nadané mladé hudebníky, kde vystoupila po boku vynikajícího (nevidomého) maďarského klavíristy Tamáse Érdiho.

Trio Bardolino prezentuje klasickou hudbu v nových souvislostech: pátrá po jejích kořenech, vyzdvihuje emocionální složku a plně vtahuje publikum do děje. Repertoár sahá od folkloru přes vrcholné skladby tzv. vážné hudby až po autorskou tvorbu. Kromě ČR vystoupí letos v Anglii, Nizozemsku a Rakousku.

Primárius Pavel Fischer ještě během studia houslí na HAMU založil a vedl prestižní Škampovo kvarteto, s nímž po dvacet let koncertoval na nej-významnějších světových pódiích. Působí také v Hyperion Ensemble of Salzburg. Věnuje se pedagogické činnosti (řádný profesor na univerzitě v Manchesteru, konzervatoř v Birminghamu, Royal College a Královská akademie v Londýně) a komponuje: kromě množství skladebi pro Bardolino tři smyčcové kvartety, vydané v r. 2012 na CD Supraphonu; prvý (Morava) měl premiéru v Carnegie Hall v New Yorku.

Margit Koláčková působila po studiu na HAMU v prestižních komorních uskupeních, jako je Kvarteto Kaprálová, Rejchovo trio, Virtuosi di Praga a Talichův komorní orchestr, s nimiž vystupovala na evropských i světových koncertních pódiích. Její pedagogická činnost, též na soukromé Hudební akademii v Praze, je inspirována dílem Carla Orffa a zaměřena na tvořivou práci s lidovými písněmi.

Camillo Caller, peruánského původu, se od dětství věnoval violoncellu.Na Pražské konzervatoři absolvoval studium bicích, dále pak kurzy hry na cajón u Juana Cotita v Limě. Jeho hudební činnost propojuje různé žánrové oblasti; vedle spolupráce s hvězdami české i mezinárodní popové scény se účastnil i koncertních turné s Českou filharmonií a FOK. Je členem Orchestru Hudebního divadla v Karlíně a vyučuje bicí nástroje na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

rkp