cz en

Za podpory velvyslanců v ČR a ve spolupráci s nimi spojuje ACS v jeden cyklus rozmanité kulturní tradice, jak se odrážejí v komorní hudbě, v dílech minulých i současných skladatelů. V podání mladé generace talentovaných hudebníků reflektuje ACS i nové trendy a vlivy, jako je vzrůstající obliba bicích nástrojů včetně marimby,vokální a duchovní hudby a míšení žánrů. Každý koncert je jedinečným hudebním zážitkem jiné kultury, jejíž krása působí právě svou odlišností.