cz en

Irsko

U příležitosti IRSKÉHO předsednictví EU:
Pod patronací velvyslankyně Irska paní Alison Kelly.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Irska v Praze.

„Blahodárná souznění“ :
TRIOvé INSPIRAce

23.4.2013 Aula ČVUT, Betlémská kaple

FIDELIO Trio – Ireland: Darrah Morgan – housle, Robin Michael – violoncello,Mary Duella – klavír

Donnacha Dennehy: Bulb (2006) (Žárovka)
Deirdre Gribbin: How to Make the Water Sound (1997)(Jak rozeznít vodu)
Stephen Gardner: The Mayfly (2011) (Májová muška)

JANÁČEK Trio – ČR: Irena Herajnová – housle, Marek Novák – violoncello, Markéta Janáčková – klavír

Jiří Gemrot: Variace na Janáčkovo téma (2007)
Luboš Sluka: Suita na paměť Jaroslava Ježka (2005)